VYPLŇTE ŽIADOSŤ

Pri vypĺňaní žiadosti budete potrebovať tzv. POD kód, ktorý nájdete na svojej vyúčtovacej faktúre za plyn, prípadne na zmluve o pripojení k distribučnej sieti alebo na zmluve o dodávke plynu. Kód sa začína vždy písmenami SKSPPDIS.